چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
آخرین مطالب
خانه » عشقِ داور

عشقِ داور

عشقِ داور

شنیدستـــــــــــم که در روزِ ازل آن خالــــــــــــــقِ یکتا             بگفتا: کز مِی وصــــــــــلم، لبالب ساغَــری دارم

که می‌نوشد می وصلم؟ که می‌پوید رهِ عشقم؟           که می‌گوید که من در ســر، عشقِ داوری دارم؟

تمامِ انبیا زان مِی به قدرِ حوصــــــــــــــــله خوردند           حسین بن علی گفتا: در این سودا، سری دارم

ندا آمد: دو دستِ بی‌گنه از تن جدا خواهم                بگفتا: حضــــــــــــــــــــــرتِ عبّاس، میرِ لشــکری دارم

ندا آمد، جوانی بایدت، ســــــــــر پاره از خنجر                 بگفتا: هیـجده سالـــــــــــــــــــه علی اکـــبری دارم

ندا آمد که: طفلی را نشان‌ِ تیـــــــــــــــر می‌خواهم          بگفتا: بار الها! شیـــــرخواره اصغــری دارم

ندا آمد که: زلفی را به خون آغشته می‌خواهم             بگفتا: بار الــها! زینبِ غـــــم‌پـــــــــــــــروری دارم

ندا آمد که: مطبخ را گلستان می‌کنی یا نه؟                 بگفتا: بار الها! بهرِ آن مطبــــــخ ســـــــــری دارم

ندا آمد ز سیــــــــلی، عارضِ گُلنار می‌خواهم           بگفتا: بار الهــا! یک سـه ساله دختری دارم

ندا آمد که: دریای محبّت را تلاطم‌هاست                 بگفتا: کشتی بی بادبان را لنـــــــــــــــــــــــگری دارم

ندا آمد که: صیاد قضا را صید در کار است                بگفتا: قاسم و عبّاس و عون و جعفـــــری دارم

ندا آمد که: نیکوتر از اینها صید می‌خواهم                 بگفتا: هیـــــــــجده ســـــــاله علی اکــــــبری  دارم

ندا آمد که: خنجر دارد از تو چشم انعامی                  بگفتا: بارالها بــــهر خنــــــــــــــجر حنــــــــــجری  دارم

ندا آمد که: نوک نیزه را آویــــــــز در کار است             بگفتا: زینت نوک سنان گلگون ســـــــری  دارم

ندا آمد غل و زنجیر دشمن را چه خواهی کرد             بگفتا: عابـــــــد بیــمارِ زارِ مُضــــــــــــــــــطری  دارم

ندا آمد که: سیلی، صورت گلبرگ می‌خواهد              بگفتا: چون ســــکینه یک پریشان  دختری  دارم

ندا آمد: چـــــــــــــه داری مایه‌ی بازارِ محنت را؟             بگفتا: همـــچو زینب یک پریشان خواهـری دارم

ندا آمد که: در ویرانه باشد جای ناموست                 بگفتا: نیست باکم چون که گنج محشـری دارم

خبرنامه آرمان مهدویت

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*