پنج شنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۹
آخرین مطالب
خانه » متفرقه » کدام بیشتر خدمت کرده اند

کدام بیشتر خدمت کرده اند

کدام بیشتر خدمت کرده اند؟یک قهرمان ایثرگر تاریخ؟ یا یک دانشمند؟

هرچند که سئوال نا بجابوده ومقایسه صحیح نمی باشد امّا در پاسخ سئوالی که به هر حال مطرح است پاسخ ازاین قرار است: یک درخواست : لطفا ابتدا این مقاله کوتاه را بدقت مطالعه وسپس قضاوت فرمائید.

پاسخ : ابتدا چند سئوال کوتاه.

۱-   اگر بشما همه چیز بدهند امّا احترام نداشته باشید،آیا احساس رضایت میکنید؟                                   (پول داشته باشید ولی تحقیرشوید یا مورد تمسخرقراربگیرید)

۲-   آیا حاضرید همه چیز داشته باشید ، امّا فاقد امنیّت باشید ؟ (یعنی همیشه باترس زندگی کنید)

۳-   آیا حاضرید بقیمت ظلم بشما یا دیگران مالک همه چیز باشید ؟ (مثلاً برای تامین رفاه شما کودکی از گرسنگی تلف شود ویا یکی از عزیزان شمامورد شکنجه واقع شود و….)

احترام ، امنیت ، عدالت ، ….نیازهای روحی وخوراک ، پوشاک ، مسکن و ….نیازهای مادّی وجسمانی آدمی هستند .

۴-   کدام یک از نیازهای مادّی و جسمانی انسان مهمتراست؟نیازهای جسمی یا نیازهای روحی او؟

راستی  اولویت با کدام است؟

زندگی مدرن ، آسایش (نیازهای مادّی ) را به ارمغان آورده . ولی آیا ، آرامش را که نیاز روحی وحقیقی ماست توانسته بما بدهد ؟

قهرمانان ، شهداء ، بزرگان و ائمه ، الگوها و اسطوره هائی هستند که عدالت ، آزادی ، آگاهی ، امنیت ، احترام ، و ارزش های اخلاقی و روحی بشریّت را تامین و بدینوسیله ، انسانی زیستن را به جامعه بشری هدیه میکنند. آنها با ایثار وفداکاری ، چگونه زیستن را به انسان می آموزند وارزشهای انسانی را در جامعه مستقر می کنند .اگر ارزشها درجامعه حاکم نباشد کدام ابزار تمدّن مایه آرامش بشر خواهد شد؟

بیائید برای درک بهتر موقعیّت چند حالت زیر را در نظر بگیریم :

۱-   یکبار ادیسون را از تاریخ حذف کنیم ، وآثار نبودنش را ببینیم . آسایش کمتر می شود ، امّا وابستگی های انسانی بعلت نیازبه همکاری ها قویتر و در نتیجه محبت بیشتر خواهد شد.(درگذشته نیز اینگونه بوده است)

۲-   این بار یک قهرمان تاریخ را از تاریخ حذف کنیم(مثلاٌ امام حسین (ع) را ، وآثار نبودنش را ببینیم: عدالت ،امنیت ، احترام ، کمال ، اخلاق ، فداکاری ، انساندوستی ،….می میرد و انسان برای منافع خود ، همه چیز را فدا می کند ، امّا آسایش و رفاه بیشتر خواهد شد . دراین صورت آدمهای بد خطرناکتر خواهند شد و ترس و ظلم عالم را دربر می گیرد  (چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا).

۳-   آثار وجود هر دو را باهم مطالعه کنیم . …..(هر چیز به جای خویش نیکوست)آری آدم باید اوّل انسان باشد بعداً دانشمند و اهل علم . و دین آمده تا آدمها را به انسانهای والا تبدیل کند .

خبرنامه آرمان مهدویت

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*